Tronix FM - SK

Video

Gratulujeme vám k zakúpeniu FM transmitter Tronix! Žiadame vás, aby ste si pozorne prečítali nasledujúci návod na použitie a riadili sa ním pri inštalácii transmitteru.

1. Inštalácia

 • Zapojte transmitter do zapaľovača auta. Zobrazí napätie autá a následne ikonu Bluetooth. Ikona začne blikať - to znamená, že je v režime párovania.
 • Zapnite na svojom mobilnom zariadení Bluetooth a vyhľadajte „Bluetooth T10“ alebo „T10“ a pripojte sa.
 • Po úspešnom spárovaní prestane ikona Bluetooth blikať a zobrazí názov pripojeného zariadenia.
 • Nalaďte FM rádio autá na prázdnu stanicu medzi 87,5 MHz a 108 MHz.
 • FM transmitter je teraz nastavený. Môže prenášať telefónne hovory, hudbu alebo navigáciu do stereo systému auta.
 • Transmitter sa po zapojení pripojí k poslednému pripojenému zariadení.

2. Prenos

PREHRÁVANIE HUDBY Z MICRO SD KARTY

 • Nalaďte autorádio na prázdnu FM stanicu.
 • Nalaďte FM transmitter na rovnakú frekvenciu.
 • Vložte svoju Micro SD kartu do FM transmittera. Automaticky rozpozná a prehrá hudobné formáty MP3/WMA/FLAC/WAV.

AUX IN

Ak vaše zariadenie nepodporuje Bluetooth a vaše auto má vstup AUX, môžete použiť 3,5mm audio jack pomocou priloženého kábla, ktorým prepojíte svoje zariadenia a FM transmitter.

 • Nalaďte autorádio na prázdnu FM stanicu.
 • Nalaďte FM transmitter na rovnakú frekvenciu.
 • Použite 3,5mm audio kábel pre prepojenie vášho zariadenia a FM transmittera.

AUX OUT

Ak nemôžete nájsť prázdnu FM stanicu alebo ak dochádza pri prenášaní k veľkému šumu, môžete použiť pribalený 3,5mm audio kábel, ktorý vám pomôže prenášať pomocou Bluetooth alebo Micro SD karty, ale len ak má vaše auto aux in pripojenie.

 • Vložte svoju Micro SD kartu alebo spárujte produkt pomocou Bluetooth
 • Zapojte 3,5mm audio kábel do aux portu vášho auta a do FM transmittera.
 • Teraz môžete prenášať hudbu.

3. Riešenie problémov

Pre riešenie problémov použite tabuľku nižšie:

Problém 1:
Počas prenosu dochádza k príliš veľkému šumu.

Možné riešenie 1:
Vyskúšajte inú FM Stanici
alebo použite poskytnutý 3,5mm aux kábel.

4. Technické špecifikácie

BLUETOOTH

 • Citlivosť: -92 dbm
 • Pracovná vzdialenosť: 5 m
 • Frekvencia: 20 Hz - 20 KHz
 • Napätie: 10 V - 24 V
 • Pracovný prúd: 70 mA (Max)
 • Prúd v pohotovostnom režime: 62 mA (Max)
 • RF výstup: 4 dBm

FM

 • Frekvencia: 87,5 MHz - 108,0 MHz
 • Výkon: 87 dBuV / 107 dBuV
  Pracovná vzdialenosť: 2 m

4. Bezpečnostné upozornenie

 • Produkt je v súlade so smernicami RoHS, WEE a CE.
 • Symbol na boku (preškrtnutý kôš) varuje, že výrobok nesmie byť zlikvidovaný spolu s komunálnym odpadom, ale musí byť zlikvidovaný v zbernom centre. Zoznam zberných centier vám poskytne vaša verejná služba zaisťujúcu likvidáciu odpadu.
 • Produkt môže počas nabíjania vyžarovať teplo. Môže sa zahriať, ale nikdy by nemal byť nekomfortne horúci.
 • V prípade namočení produktu zastavte okamžite nabíjanie a starostlivo produkt usušte.
 • Dajte si pozor na príliš veľké množstvo kvapiek, na preliačiny, diery a deformácie.
 • Obsahuje malé časti, ktoré môžu predstavovať riziko udusenia.
 • Poškodený produkt neotvárajte a ani ho neopravujte, pretože hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
 • Ak si nie ste istí, ako postupovať, vypnite zariadenie a kontaktujte našu podporu.
 • Pre plnú funkčnosť použite priložené súčasti.
 • #01 PET - Polyetyléntereftalát
 • Uchovávajte zariadenie mimo dosahu zdrojov tepla a mimo priameslnečné svetlo. Ak sa zariadenie začne prehrievať, presuňte hona chladnejšie miesto a nepoužívajte ho, kým nevychladne.
 • Nenechávajte zariadenie na miestach, kde teplota presahuje 45 ° C.
 • Vystavenie nadmernému množstvu tepla môže znížiť životnosťzariadenia

Dodatočnébezpečnostné informácie pre bezpečné používanie a predĺženieživotnosti výrobku:

 • Počas najteplejších mesiacov vám odporúčame používať držiakvo vetracom otvore. Vďaka tomu nebude zariadenie na priamom slnku.
 • Zariadenie nenechávajte nabíjať na miestach, kde je vystavenépriamemu slnečnému žiareniu.
View this manual in other languages