Robosonic - SK

Video

Gratulujeme vám k nákupuautomatické bezdrôtové nabíjačky RS RoboSonic!
Žiadame vás, aby ste si pozorneprečítali nasledujúci návod na použitie a riadili sa ním priinštalácii nabíjacej stanice.

1. Podporované zariadenia

Bezdrôtová nabíjacia stanicaRoboSonic zvládne nabiť všetky zariadenia podporujúce QIbezdrôtové nabíjanie. Ak vaše mobilné zariadenie nepodporujebezdrôtové nabíjanie QI, môžete tento problém vyriešiťzakúpením prijímacieho adaptéra QI, ktorý vám umožní nabíjaťváš prístroj bezdrôtovú nabíjacou stanicou.
Zoznam všetkých zariadenípodporujúcich integrované QI nabíjania nájdete na tomto odkaze:
https://gizz.io/qi

2. Inštalácia

ROBOSONIC S DRŽIAKOM DO OTVORUVETRANIE

 • Odskrutkujte pripevnenie na zadnejstrane nabíjacej stanice a vložte do neho úchyt.
 • Pripojte vašubezdrôtovú nabíjaciu stanicu k nabíjačke do auta pomocoupriloženého nabíjacieho USB-C kábla. Predosiahnutie rýchleho nabíjania a normálneho fungovania vámodporúčame použiť nabíjačku do auta, ktorá má certifikátQualcomm Quick Charge 3.0 s výstupom 3 A. Akákoľvek nabíjačka doauta s výstupným prúdom menším ako 3 A, môže mať za výsledokporuchu zariadenia Robosonic a môže viesť k pomalšiemu nabíjanie.Väčšina USB slotov napríklad u autorádia nepodporuje dostatočnývýstupný prúd, preto vám odporúčame použiť naozaj kvalitnýadaptér.
 • Stlačte tlačidlo na úchytke,aby sa otvoril do dostatočnej veľkosti nutné pre pripevnenie naotvor vetrania. Upravte uhol vetracieho otvoru a umiestnite nabíjaciustanicu do požadovanej pozície. Uvoľnite úchyt, aby došlo ksprávnemu zaistenie držiaku. Posuňte úchyt do vetracieho otvorutak, ako vám to otvor umožní.
 • Pomaly sa mobilným zariadenímpribližujte k nabíjacej stanici. Držiaky na stranách nabíjacejstanice sa automaticky otvoria a uchopí váš telefón, ak jeumiestnený v správnej pozícii.
 • Zariadenie z držiaka zložítestlačením malého strieborného tlačidla v pravom dolnom rohunabíjacej stanice (ľavá strana, ak sa pozeráte priamo na samotnústanici). Pri stlačení tlačidla sa držiaky automaticky otvoria avy môžete svoje zariadenie bezpečne vybrať.
 • LED svetlá indikujú stavfungovania nabíjacej stanice. Modré svetlo znamená, že nabíjaciastanica funguje správne. Červené svetlo značí poruchu. Prejditeešte raz všetkými predchádzajúcimi krokmi a skúste to znova,alebo prejdite na sekciu riešenie problémov, ktorú nájdete vtomto manuáli.

ROBOSONIC S DRŽIAKOM NAPALUBNú DOSKU/ČELNÉ SKLO

 • Vezmite rameno, odstráňteochrannú vrstvu na jeho spodnej časti a umiestnite rameno na vašuprístrojovú dosku.
 • Pripojte vašubezdrôtovú nabíjaciu stanicu k nabíjačke do auta pomocoupriloženého nabíjacieho USB-C kábla. Predosiahnutie rýchleho nabíjania a normálneho fungovania vámodporúčame použiť nabíjačku do auta, ktorá má certifikátQualcomm Quick Charge 3.0 s výstupom 3 A. Akákoľvek nabíjačka doauta, ktorá má výstupný prúd menší ako 3 A môže mať zavýsledok poruchu zariadenia Robosonic a nabíjanie môže byťpomalšie. Väčšina USB slotov napríklad u autorádia nepodporujedostatočný výstupný prúd, preto vám odporúčame použiťnaozaj kvalitný adaptér.
 • Rameno je možné jednoduchoprispôsobiť, pre zaistenie zvoleného uhla použite priloženéutiahnutie.
 • Pomaly sa mobilným zariadenímpribližujte k nabíjacej stanici. Držiaky na stranách nabíjacejstanice sa automaticky otvoria a uchopí váš telefón, ak jeumiestnený v správnej pozícii.
 • Zariadenie z držiaka zložítestlačením malého strieborného tlačidla v pravom dolnom rohunabíjacej stanice (ľavá strana, ak sa pozeráte priamo na samotnústanici). Pri stlačení tlačidla sa držiaky automaticky otvoria avy môžete svoje zariadenie bezpečne vybrať.
 • LED svetlá indikujú stavfungovania nabíjacej stanice. Modré svetlo znamená, že nabíjaciastanica funguje správne. Červené svetlo značí poruchu. Prejditeešte raz všetkými predchádzajúcimi krokmi a skúste to znova,alebo prejdite na sekciu riešenie problémov, ktorú nájdete vtomto manuáli.
 • Toto balenie vám tiež umožníuchytiť zariadenie na vetrací otvor (pozrite sa na kroky vyššie"DRŽIAK DO OTVORU VETRANIE").

VAROVANIE

 • Uchovávajte nabíjaciu stanicumimo vodu a ďalšie tekutiny
 • Nabíjací stanicu pred čistenímodpojte od zdroja napájania
 • Teplota prostredia, v ktorom sanabíjacia stanica používa, musí byť medzi -20 a 45 ° C
 • Blikajúce LED svetla počasnabíjania sú známkou poruchy

3. Riešenie problémov

Preriešenie problémov použite tabuľku nižšie:

Problém 1.
Nabíjačka nenabíja zariadenie
alebo Nabíjanie je pomalé
alebo Červená kontrolka na zariadení RoboSonic bliká červeno
alebo Automatické držiaky sa otvoria, ale pri umiestnení telefónu do nabíjačky sa nezatvoria

Možné príčiny 1.
Vami použitá nabíjačka do auta nespĺňa potrebné požiadavky - musí podporovať Qualcomm Quick Charge 3.0 s výstupom 3 A
alebo Vami používaný nabíjací kábel nespĺňa potrebné požiadavky (používajte iba priložený nabíjací kábel alebo podobný kábel s podobnými vlastnosťami)
alebo Váš kryt na telefón je príliš silný (odporúčaná maximálna hrúbka ochranného krytu sú 2 mm)
alebo Vaše mobilné zariadenie nie je umiestnené uprostred nabíjacej stanice
alebo Vaše mobilné zariadenie nepodporuje bezdrôtové QI nabíjania
alebo Neodstránili ste ochrannú fóliu z kruhu na nabíjacej podložke

Problém 2.
Môj držiak z otvoru na vetranie padá

Možné príčiny 2.
Váš vetrací otvor nie je kompatibilný - zariadenie je kompatibilné iba s horizontálnymi a vertikálnymi vetracími otvormi.
alebo Držiak nie je správe upevnený.

Problém 3.
Nabíjanie zariadenie je počas jazdy prerušované

Možné príčiny 3.
Skontrolujte správne upevnenie a presvedčte sa, že sa nabíjačka počas jazdy netrasie.

Problém 4.
Nabíjačka sa sama otvára, keď nie je pripojený telefón

Možné príčiny 4.
IR senzor môže aktivovať pohyblivý objekt v jeho bezprostrednej blízkosti. RoboSonic používa vysoko kvalitný japonský IR senzor, ktorý sa spúšťa len, keď je objekt v blízkosti senzora. Senzor zaznamenáva objekty v blízkosti 5 cm. Ak sú všetky objekty pripadajúce do úvahy odstránené a nabíjačka sa stále otvára, kontaktujte našu podporu (desk@gizzmo.eu).

4. Technické údaje

Nabíjacíštandard: Standard QI
Výkonnabíjania: až 10 W
Vstup: 5 V-2 A / 9 V-1,67 A nabíjanie
Napätie :5 V-1,2 A / 9 V-1,5 A
Nabíjací frekvencia: 110-205 kHz
Vzdialenosť: až 4 mm
Účinnosť :≥75%
Vyhlásenieo zhode: CE / FCC / RoHS
Rozmery: 117x71x21 mm
Váha: 110 g

5. Bezpečnostné upozornenie

 • Produkt je v súlade so smernicami RoHS, WEE a CE.
 • Symbol na boku (preškrtnutý kôš) varuje, že produkt nesmie byť zlikvidovaný spolu s komunálnym odpadom, ale musí byť zlikvidovaný v zbernom centre. Zoznam zberných centier vám poskytne vaša služba zaisťujúcu likvidáciu odpadu.
 • Produkt sa môže počas nabíjania zahrievať. Môže sa zahriať, ale nikdy by nemal byť nekomfortne horúci.
 • V prípade namočení produktu zastavte okamžite nabíjanie a starostlivo produkt usušte.
 • Dajte si pozor na príliš veľké množstvo kvapiek, na preliačiny, diery a deformácie.
 • Obsahuje malé časti, ktoré môžu predstavovať riziko udusenia.
 • Poškodený produkt neotvárajte ani ho neopravujte, pretože hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
 • Ak si nie ste istí, ako postupovať, vypnite zariadenie a kontaktujte našu podporu.
 • Pre plnú funkčnosť použite priloženie súčasti.
 • #01 PET - Polyetyléntereftalát
 • Uchovávajte zariadenie mimo dosahu zdrojov tepla a mimo priameslnečné svetlo. Ak sa zariadenie začne prehrievať, presuňte hona chladnejšie miesto a nepoužívajte ho, kým nevychladne.
 • Nenechávajte zariadenie na miestach, kde teplota presahuje 45 °C.
 • Vystavenie nadmernému množstvu tepla môže znížiť životnosťzariadenia

Dodatočnébezpečnostné informácie pre bezpečné používanie a predĺženieživotnosti výrobku:

 • Počas najteplejších mesiacov vám odporúčame používať držiakvo vetracom otvore. Vďaka tomu nebude zariadenie na priamom slnku amôže sa vďaka toku vzduchu chladiť spoločne s kabínou auta. Akpoužívate držiak v otvore vetranie v zime, odporúčame vámvypnúť kúrenie na mieste, kde sa nachádza zariadenie.
 • Uistite sa, že so zariadením používate vhodný zdroj napájania apriložený kábel USB-C (bezpečné nabíjačky s výstupom aspoň 3A a ochranou pred prehriatím).
View this manual in other languages