RoboFix - SK

Video

1. INŠTALÁCIA

DRŽIAK DO OTVORU VETRANIE

 • Vezmite tú časť držiaku, ktorá bude umiestnená do vetranie a zasuňte ju do zadnej časti ventilátora.
 • Priloženou maticou zaistite držiak a nastavte uhol
 • Do držiaka zasuňte kábel, ktorý by mal byť do na druhom konci zapojený do nabíjačky do auta (do zapaľovania)
 • Pre plné otvorenie zovretia priblížte telefón k držiaku
 • Držiak je vybavený režimom spánku, ktorý bráni zbytočnej spotrebe energie, keď nie je držiak používaný
 • Režim spánku tiež bráni opakovanému otváranie a zatváranie pri odoberaní a vkladaní telefónu, ku ktorému môže dôjsť z dôvodu aktivity okolo senzora. Ten zostáva aktívny na 5 sekúnd po otvorení a zatvorení zovretie
 • Pre prebudenie držiaka stlačte tlačidlo na hornej časti, ktoré tiež uvoľní alebo upevní zovretia
 • Vložte vaše zariadenie a nechajte zovretie zariadení uchytiť
 • Pre vybratí zariadení sa dotknite vrchnej časti držiaka, ktorá zovretie uvoľní

DRŽIAK NA PALUBNÚ DOSKU

 • Odoberte ochrannú fóliu zo spodnej časti ramena
 • Nasaďte rameno na palubnú dosku
 • Priloženou maticou zaistite držiak a nastavte uhol
 • Pre plné otvorenie zovretia priblížte telefón k držiaku
 • Držiak je vybavený režimom spánku, ktorý bráni zbytočnej spotrebe energie, keď nie je držiak používaný
 • Režim spánku tiež bráni opakovanému otváranie a zatváranie pri odoberaní a vkladaní telefónu, ku ktorému môže dôjsť z dôvodu aktivity okolo senzora. Ten zostáva aktívny na 5 sekúnd po otvorení a zatvorení zovretie
 • Pre prebudenie držiaka stlačte tlačidlo na hornej časti, ktoré tiež uvoľní alebo upevní zovretia
 • Vložte vaše zariadenie a nechajte zovretie zariadení uchytiť
 • Pre vybratí zariadení sa dotknite vrchnej časti držiaka, ktorá zovretie uvoľní

2. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém 1:
Držiak do vetranie stále padá.

Možné príčiny 1:
Váš vetrací otvor nie je kompatibilný (zariadenie je kompatibilné iba s horizontálnymi a vertikálnymi vetracími otvormi);
alebo je vaše zariadenie príliš ťažké.

Problém 2:
Zovretie sa otvára, aj keď u neho nie je žiadne zariadenie.

Možné príčiny 2:
Nejaký predmet aktivuje IR senzor, odstráňte zariadenia v jeho okolí.

Problém 3:
Zovretie sa neotvára.

Možné príčiny 3:
Držiak nie je zapojený do zdroja napájania;
alebo použitá nabíjačka do auta (do zapaľovania) nie je dostatočne silná. Odporúčame používať nabíjačku do auta s výstupom aspoň 2,4 A;
alebo môže byť zle zasunutý kábel;
alebo je držiak v režime spánku. Pre jeho prebudení stlačte tlačidlo na hornej časti držiaka a všetko by malo fungovať normálne.

3. TECHNICKÉ ÚDAJE

EAN: 0610731796358
Šírka otvárania zovretia: 54-104 mm
Kompatibilné zariadenia: mobilné telefóny s uhlopriečkou 4-6,5 palcov
Materiál produktu: ABS
Veľkosť: 106 x 68 x 14 mm
Váha: 102 g
Nabíjanie: Micro USB
Prehlásenie o zhode: CE/FCC/RoHS


View this manual in other languages