Heads-Up-Display Zeemax - SK

Video

Gratulujeme vám kzakúpeniu priehľadového displeja Zeemax! Žiadame vás, aby ste si pozorneprečítali nasledujúci návod na použitie a pri inštalácii priehľadového displejasa ním riadili.

1. Inštalácia

●     Z balenia vyberte maticu a spodnú upevňovaciu doštičku.

●     Očistite povrch, na ktorý chcete svoj Zeemax umiestniť. Odporúčame povrch očistiť mokrou a následne aj suchouhandričkou.

●     Z upevňovacie doštičky odstráňte ochrannú vrstvu a pripevnite ju na vašu palubnú dosku. Pevne pritlačte.

●     Pripevnite priehľadový displej naupevňovaciu doštičku.

●     Uhol sklíčka nastavte ako len chcete.

●     Položte telefón na protišmykový povrch,otvorte navigačný systém a užite si radosť z jazdy.

 Funguje so všetkými aplikáciami pre navigáciu?

Zeemax funguje iba s aplikáciami, ktoré majú HUD nastavenia, čo znamená, že majú orientáciu prevrátenú, aby mohlo byť všetko dobre vidieť. Existuje niekoľko aplikácií, ktoré môžete sa Zeemax používať, ale my odporúčame HUDWAY Go.

iPhone: https://itunes.apple.com/us/app/hudway-go-navigation-with-hud/id1080193989?mt=8

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hudway.online

Medzi ďalšie aplikácie, ktoré môžete používať patria: HUD Widgets, Speedometer, Navmii, Sygic a ďalšie.

2. Riešenie problémov

Pre riešenie problémov použite tabuľku nižšie:

 

Problém 1:

Displej nie jeprakticky vidieť.

 

Možné riešenie 1.

Odoberte ochrannúfóliu zo sklíčka

alebo upravtejeho uhol.

 

Problém 2:

Telefón zpodložky neustále padá.

 

Možné príčiny 2:

Odstráňteochrannú vrstvu z upevňovacie doštičky. alebo umiestnite priehľadový displej tak, aby na palubnej doske ležal v rovine.

 

3. Technické údaje

Váha: 115 g

Celková hmotnosť:274 g

Veľkosť: 160 x 98x 94 mm

 

4. Bezpečnostné upozornenie

●     Produkt je v súlade so smernicami RoHS,WEE a CE.

●     Symbol na boku (preškrtnutý kôš) varuje,že výrobok nesmie byť zlikvidovaný spolu s komunálnym odpadom, ale musí byťzlikvidovaný v zbernom centre. Zoznam zberných centier vám poskytne vašaverejná služba zaisťujúcu likvidáciu odpadu.

●     Dajte si pozor na príliš veľké množstvokvapiek, na preliačiny, diery a deformácie.

●     Obsahuje malé časti, ktoré môžupredstavovať riziko udusenia.

View this manual in other languages