Heads-Up Display Zeemax QI Plus - SK

Video

Gratulujeme vám k zakúpeniu priehľadového displeja Zeemax QI Plus! Žiadame vás, aby ste si pozorne prečítali nasledujúci návod na použitie a riadili sa ním pri inštalácii priehľadového displeja.

 

1. Podporované zariadenia

Priehľadový displej Zeemax QI Plus funguje so všetkými zariadeniami, ktoré podporujú bezdrôtové nabíjanie štandardu QI. Ak vaše mobilné zariadenie nepodporuje bezdrôtové nabíjanie QI, môžete tento problém vyriešiť zakúpením QI prijímača,ktorý vám umožní vaše zariadenie nabíjať.

Zoznam všetkých zariadení podporujúcich QI nabíjanie nájdete na tomto odkaze:

https://gizz.io/qi

 

2. Inštalácia

●     Odstráňte ochrannú fóliu z priehľadovéhodispleja.

●     Odstráňte ochranné fólie z prednej azadnej časti sklíčka.

●     Odstráňte ochrannú fóliu z vrchnej častiprotišmykové podložky, na ktorú pokladáte váš telefón.

●     Po zložení všetkých fólií umiestnite priehľadový displej na palubnú dosku.

●     Zapojte priložený Micro USB kábel dozadnej časti displeja a do USB portu vášho auta. LED indikátor sa rozsvieti načerveno.

●     Položte váš telefón na Zeemax QI Plus, LEDindikátor bude teraz svietiť na modro, vyberte navigačný systém a užite siradosť z jazdy.

 Funguje so všetkými aplikáciami pre navigáciu?

Zeemax funguje iba s aplikáciami, ktoré majú HUD nastavenia, čo znamená, že majú orientáciu prevrátenú, aby mohlo byť všetko dobre vidieť. Existuje niekoľko aplikácií, ktoré môžete sa Zeemax používať, ale my odporúčame HUDWAY Go.

iPhone: https://itunes.apple.com/us/app/hudway-go-navigation-with-hud/id1080193989?mt=8

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hudway.online

Medzi ďalšie aplikácie, ktoré môžete používať patria: HUD Widgets, Speedometer, Navmii, Sygic a ďalšie.

3. Riešenie problémov

 

Pre riešenie problémov použite tabuľku nižšie:

 

Problém 1:

Displej nie jeprakticky vidieť.

 

Možné riešenie 1.

Odoberte ochrannú fóliu zo sklíčka alebo upravtejeho uhol.

 

Problém 2:

Telefón zpodložky neustále padá.

 

Možné príčiny 2:

Odstráňteochrannú vrstvu alebo umiestnite priehľadový displej tak, aby na palubnej doske ležal v rovine.

 

Problém 3:

Telefón sa mi priumiestnení na priehľadový displej nenabíja.

 

Možné príčiny 3:

Neodstránili stevšetky ochranné fólie alebo nie jesprávne zapojený kábel alebo váš telefónnepodporuje QI nabíjanie.

 

4. Technické údaje

 

Váha: 128 g

Veľkosť: 160 x 97x 92 mm

Vstup: 5 V = 1,5/ 2 A

Výstup: 5 V = 1 A

Vzdialenosťnabíjania: až 6 mm

 

5. Bezpečnostné upozornenie

 • Produkt je v súlade so smernicami RoHS,WEE a CE.
 • Symbol na boku (preškrtnutý kôš) varuje,že výrobok nesmie byť zlikvidovaný spolu s komunálnym odpadom, ale musí byť zlikvidovaný v zbernom centre. Zoznam zberných centier vám poskytne vaša verejná služba zaisťujúcu likvidáciu odpadu.
 • Produkt môže počas nabíjania vyžarovaťteplo. Môže sa zahriať, ale nikdy by nemal byť nekomfortne horúci.
 • V prípade namočení produktu zastavte okamžitenabíjanie a starostlivo produkt usušte.
 • Dajte si pozor na príliš veľké množstvokvapiek, na preliačiny, diery a deformácie.
 • Obsahuje malé časti, ktoré môžu predstavovať riziko udusenia.
 • Poškodený produkt neotvárajte ani honeopravujte, pretože hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
 • Ak si nie ste istí, ako postupovať,vypnite zariadenie a kontaktujte našu podporu.
 • Pre plnú funkčnosť použite priloženie súčasti.
 • Uchovávajte zariadenie mimo dosahu zdrojov tepla a mimo priameslnečné svetlo. Ak sa zariadenie začne prehrievať, presuňte hona chladnejšie miesto a nepoužívajte ho, kým nevychladne.
 • Nenechávajte zariadenie na miestach, kde teplota presahuje 45 ° C.
 • Vystavenie nadmernému množstvu tepla môže znížiť životnosťzariadenia

Dodatočnébezpečnostné informácie pre bezpečné používanie a predĺženieživotnosti výrobku:

 • Počas najteplejších mesiacov vám odporúčame používať držiakvo vetracom otvore. Vďaka tomu nebude zariadenie na priamom slnku.
 • Zariadenie nenechávajte nabíjať na miestach, kde je vystavenépriamemu slnečnému žiareniu.
View this manual in other languages