Granduo FM Transmitter - SK

Video

Gratulujeme vám k zakúpeniu FM transmitteru Granduo! Žiadame vás, aby ste si pozorne prečítali nasledujúci návod na použitie a riadili sa ním pri inštalácii transmitteru. 

1. Inštalácia

 • Vložte transmitter do zásuvky zapaľovača auta.
 • Obrazovka sa zapne a na 3 sekundy sa zobrazí napätie batérie.
 • Zapnite autorádio vášho auta a vyberte frekvenciu s prázdnym kanálom.
 • Nastavte transmitter na rovnakú frekvenciu (podržte stredné tlačidlo na 2 sekundy alebo pre nastavenie frekvencie použite ovládacie gombíky).
 • Po dokončení nastavenia sa automaticky zobrazí nastavená frekvencia.
 • Po úspešnom nadviazaní spojenia môžete začať púšťať hudbu.

2. Prenos

Pre prepínanie medzi režimami jednoducho stlačte a podržte stredné tlačidlo, ktorým vyberte bezdrôtový prenos, USB flash disk alebo MicroSD kartu.

BLUETOOTH

 • Pri nadväzovaní prvého pripojenia je dôležité spárovať vaše mobilné zariadenie.
 • Zapnite vo svojom zariadení Bluetooth a vyhľadajte transmitter (S-09A).
 • Po pripojení systém odošle hlasové oznámenie o pripojení - hlas oznámi „Connected“.
 • Transmitter sa v budúcnosti automaticky k vášmu mobilnému zariadeniu pripojí vždy, keď je v dosahu.
 • Pre pripojenie 2 mobilných zariadení stačí znovu nasledovať kroky uvedené vyššie.
 • Ak sa vám nedarí počas hľadania Bluetooth zariadení transmitter nájsť, odpojte prvé už pripojené mobilné zariadenie a skúste to znova.

HANDSFREE BLUETOOTH VOLANIE

 • Prijatie hovoru: Raz stlačte prostredné tlačidlo.
 • Zavesiť: Raz stlačte prostredné tlačidlo.
 • Odmietnutie hovoru: Stlačte a držte prostredné tlačidlo na 2 sekundy.
 • Opätovné vytočenie posledného čísla: Dvakrát stlačte prostredné tlačidlo.

HUDBA

 • Po nadviazaní spojenia stlačte prostredné tlačidlo, ktorým zapnete predvolený hudobný prehrávač vášho mobilného zariadenia.
 • Pre prepínanie medzi skladbami stlačte tlačidlo dozadu alebo dopredu.
 • Pre prehranie alebo pozastavenie hudby stlačte prostredné tlačidlo.
 • Ak vložíte MicroSD kartu alebo USB flash disk, transmitter automaticky začne čítať posledné vložené zariadenia.

STAV

 • Rýchlo sa striedajúce modrá/zelená: Bluetooth nie je pripojené.
 • Pomaly sa striedajúce modrá/zelená: Bluetooth je pripojené.
 • Pomalé blikanie modrého svetla: Prehrávanie hudby cez Bluetooth.
 • Pomalé blikanie zeleného svetla: Hudba je prehrávaná cez USB flash disk/MicroSD kartu.
 • Modré alebo zelené svetlo: Hudba je pozastavená.

3. Riešenie problémov

Pre riešenie problémov použite tabuľku nižšie:

Problém 1:
Nedarí sa mi pripojiť moje zariadenie k transmitteru.

Možné príčiny 1:
Zariadenie je už k transmitteru pripojené. Skúste ho odpojiť a znova zapojiť

ALEBO nie je na vašom mobilnom zariadení zapnuté Bluetooth

ALEBO Transmitter nie je nastavený na prenos cez Bluetooth.

Problém 2:
Počas prehrávania hudby dochádza k šumu.

Možné príčiny 2:
FM frekvencie je nastavená blízko frekvencia miestnej rozhlasovej stanice. Zmeňte frekvenciu a skúste to znova.

Problém 3:
Na displeji neustále bliká napätie môjho auta.

Možné príčiny 3:
Batéria vášho auta prekročila štandardný rozsah napätia.

Pre ďalšie informácie kontaktujte našu podporu.

4. Technické údaje

 • LED displej
 • USB 1 výstup: 2,4 A
 • USB 1 zvládne nabíjať mobilné zariadenia
 • USB 2 výstup: 1 A
 • USB 2 zvládne prehrávať hudbu cez USB flash disk
 • Vstupné napätie: DC 12-24 V
 • Výstup: 3,4 A
 • Kompatibilné so zariadeniami Android a iOS
 • Podporuje audio formáty MP3 / WAC / FLAC / APE / WMA
 • Podporovaná veľkosť USB flash disku: až 32 GB

FM

 • FM frekvencie: 87,5 - 108,0 MHz
 • FM dosah: až 5 m

BLUETOOTH

 • Bluetooth verzie: 4.2
 • Bluetooth dosah: až 10 m

5. Bezpečnostné upozornenie

 • Produkt je v súlade so smernicami RoHS, WEE a CE.
 • Symbol na boku (preškrtnutý kôš) varuje, že výrobok nesmie byť zlikvidovaný spolu s komunálnym odpadom, ale musí byť zlikvidovaný v zbernom centre. Zoznam zberných centier vám poskytne vaša verejná služba zaisťujúcu likvidáciu odpadu.
 • Produkt môže počas nabíjania vyžarovať teplo. Môže sa zahriať, ale nikdy by nemal byť nekomfortne horúci.
 • V prípade namočení produktu zastavte okamžite nabíjanie a starostlivo produkt usušte.
 • Dajte si pozor na príliš veľké množstvo kvapiek, na preliačiny, diery a deformácie.
 • Poškodený produkt neotvárajte ani ho neopravujte, pretože hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
 • Ak si nie ste istí, ako postupovať, vypnite zariadenie a kontaktujte našu podporu.
View this manual in other languages