Blink - SK

Video

Gratulujeme vám k nákupu bezdrôtovej QI nabíjačky Blink!
Žiadame vás, aby ste si pozorne prečítali nasledujúci návod na použitie a riadili sa ním pri inštalácii nabíjacej stanice. 

1. Podporované zariadenia

Bezdrôtová nabíjacia stanica Blink funguje so všetkými zariadeniami, ktoré podporujú bezdrôtové nabíjanie štandardu QI. Ak vaše mobilné zariadenie nepodporuje bezdrôtové nabíjanie QI, môžete tento problém vyriešiť zakúpením QI prijímače, ktorý vám umožní nabíjať váš prístroj bezdrôtovú nabíjacou stanicou. Zoznam všetkých zariadení podporujúcich QI nabíjanie nájdete na tomto odkaze:
https://gizz.io/qi

2. Inštalácia

 • Odstráňte ochrannú fóliu, ktorá môže na produkte byť.
 • Umiestnite bezdrôtovú stanicu na rovný povrch.
 • Zapojte priložený Micro USB kábel do nabíjacej stanice, druhý koniec zapojte do zdroja napájania (počítač, adaptér). Používajte adaptér s výstupným výkonom aspoň 2,4 A.
 • Po úspešnom zapojení začne zelene a modro blikať LED kontrolka, ktorá je umiestnená v prednej časti nabíjacej stanice.
 • Nabíjanie začne po umiestnení zariadení na bezdrôtovú stanicu, následne sa LED svetlo rozsvieti na modro.

VAROVANIE!

 • Nabíjací stanicu nestláčajte a ani ju nejako zámerne nepoškodzujte.
 • Stanicu nerozoberajte a ani ju nevystavujte tekutinám alebo otvorenému ohňu.
 • Nepoužívajte v horúcom, vlhkom alebo korozívnom prostredí.
 • Nepoužívajte nabíjaciu stanicu s telefónom, ktorý je v kryte s magnetickými súčiastkami.
 • Uchovávajte všetky implantované zdravotnícke prístroje (kardiostimulátory apod.) aspoň 20 cm od nabíjacej stanice.
 • Pred čistením odpojte nabíjačku z elektrickej siete.
 • Teplota prostredia, v ktorom je nabíjacia stanica používaná by sa mala pohybovať medzi 0° C a 45° C.

Ak sa stanica prehrieva, pomaly nabíja alebo prestala nabíjať úplne, skontrolujte tieto možné príčiny:

 • Zdroj napájania nespĺňa požadované štandardy nabíjania.
 • Nabíjací kábel nespĺňa požadované nabíjací štandardy, použite nabíjací kábel v balení alebo použite iný kábel s rovnakými vlastnosťami nabíjania.
 • Ochranný obal na vašom zariadení je príliš silný (odporúčaná hrúbka sú 2 mm).
 • Váš telefón nie je na prostriedku nabíjacej stanice.
 • Na zadnej strane telefónu alebo obalu je kovová doštička.

3. Technické údaje

Nabíjací štandard: Standard QI
Výkon nabíjania: až 10 W
Vstup: 5 V-2 A / 9 V-1,67 A
Napätie: 5 V-1,2 A / 9 V-1,5 A
Vzdialenosť: až 4 mm
Účinnosť: ≥72 %
Prehlásenie o zhode: CE / FCC / RoHS

4. Bezpečnostné upozornenie

 • Produkt je v súlade so smernicami RoHS, WEE a CE.
 • Symbol na boku (preškrtnutý kôš) varuje, že produkt nesmie byť zlikvidovaný spolu s komunálnym odpadom, ale musí byť zlikvidovaný v zbernom centre. Zoznam zberných centier vám poskytne vaša služba zaisťujúcu likvidáciu odpadu.
 • Produkt sa môže počas nabíjania zahrievať. Môže sa zahriať, ale nikdy by nemal byť nekomfortne horúci.
 • V prípade namočení produktu zastavte okamžite nabíjanie a starostlivo produkt usušte.
 • Dajte si pozor na príliš veľké množstvo kvapiek, na preliačiny, diery a deformácie.
 • Obsahuje malé časti, ktoré môžu predstavovať riziko udusenia.
 • Poškodený produkt neotvárajte ani ho neopravujte, pretože hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
 • Ak si nie ste istí, ako postupovať, vypnite zariadenie a kontaktujte našu podporu.
 • Pre plnú funkčnosť použite priloženie súčasti.
 • #01 PET - Polyetyléntereftalát
 • Uchovávajte zariadenie mimo dosahu zdrojov tepla a mimo priameslnečné svetlo. Ak sa zariadenie začne prehrievať, presuňte hona chladnejšie miesto a nepoužívajte ho, kým nevychladne.
 • Nenechávajte zariadenie na miestach, kde teplota presahuje 45 ° C.
 • Vystavenie nadmernému množstvu tepla môže znížiť životnosťzariadenia

Dodatočnébezpečnostné informácie pre bezpečné používanie a predĺženieživotnosti výrobku:

 • Počas najteplejších mesiacov vám odporúčame používať držiakvo vetracom otvore. Vďaka tomu nebude zariadenie na priamom slnku.
 • Zariadenie nenechávajte nabíjať na miestach, kde je vystavenépriamemu slnečnému žiareniu.
View this manual in other languages